Werving & Selectie

Een organisatie is opgebouwd uit mensen. Mensen veranderen continu (persoonlijke ontwikkeling, professionele groei), zodat ook de organisatie waar zij deel van uit maken voortdurend in beweging blijft. Zittende medewerkers zullen de organisatie verlaten en nieuwe medewerkers maken kennis met de organisatie. Dit proces betekent telkens weer een zorgvuldige en arbeidsintensieve zoektocht naar die ene kandidaat die opnieuw succesvol zal zijn in de rol die vervuld moet worden.

Deze service is voornamelijk bedoeld voor opdrachtgevers die weloverwogen nieuwe medewerkers rekruteren en bij voorkeur hier ondersteuning bij wensen.

Het doel

van deze dienstverlening is om middels de juiste match tussen organisatie en kandidaat optimale synergie te creŽren waardoor partijen elkaar in een langdurige werkrelatie kunnen vinden.

Uitgangspunten

voor een succesvol bemiddelingstraject zijn in onze ogen:

 • een grondige organisatieanalyse en
 • de vaardigheid mensen in te kunnen schatten op hun kwaliteiten, talenten en competenties.

Onze werkwijze

Nadat u de vacature aan ons kenbaar heeft gemaakt, kunnen desgewenst de volgende aspecten aan de orde komen:

 • functie- en omgevingsanalyse.
  Deze inventarisatiefase zal leiden tot enerzijds een scala van competenties, gedragskenmerken en ambitieniveau en anderzijds tot inzicht in bedrijfsdoelstellingen en cultuur.
 • filesearch en/of mediasearch (op traditionele wijze of via de nieuwe media).
 • selectieproces middels gedragsgericht interview.
 • ondersteuning in de eindfase middels een geschiktheidsonderzoek.
  Door middel van psychodiagnostisch onderzoek wordt op objectieve wijze inzicht verkregen in werk- en denkniveau, interesses, kenmerkende persoonlijke eigenschappen,
  drijfveren en beperkingen van de kandidaat.
 • advisering over afspraken inzake arbeidsvoorwaarden en het opstellen van de definitieve arbeidsovereenkomst.

Voordelen

Pragmatische en deskundige aanpak; waardering voor en discretie naar alle betrokken partijen,
betrokkenheid.