Project- & Interimmanagement

Binnen de huidige wijze van ondernemen is de vraag naar project- en interimmanagement nauwelijks meer weg te denken. Interimmanagement is voornamelijk gericht op het tijdelijk uitoefenen van een (management)functie binnen een organisatie totdat een structurele oplossing is gevonden. Projectmanagement is meestal gebonden aan meetbare resultaten die binnen een bepaalde tijdsperiode bereikt dienen te worden en omvatten vaak niet standaard (innovatieve) aspecten die door de aanwezige (management)functionarissen niet uitgevoerd kunnen worden.

Het doel

is te voorzien in de tijdelijke behoefte aan een bepaalde kennis, expertise of capaciteit op operationeel, tactisch of strategisch niveau, zodat bedrijfsplannen omgezet kunnen worden in de werkelijkheid.

Uitgangspunten

Onze consultant zal in de voorbereidende (definitie) fase samen met de opdrachtgever de volgende punten eerst in kaart brengen:

  • tijd;
  • budget (geld);
  • kwaliteit;
  • informatie / communicatie;
  • organisatie.

Aan de hand hiervan zal een keuze voor een bepaalde project- / interimmanager gemaakt worden.

Onze werkwijze

Aan de hand van de verkregen informatie zal de project- / interimmanager de verdere strategie bepalen. Gedurende het gehele traject zullen er nauwe contacten zijn tussen onze consultant, de project- / interimmanager en de opdrachtgever, zodat indien, nodig tijdig bijgestuurd kan worden, dit teneinde het besproken projectresultaat te waarborgen.

Voordelen

Directe toegevoegde waarde door de inzet van ervaren functionarissen. Optimale balans tussen tijdelijke problematiek en voortgang bedrijfsactiviteiten.