Geschiktheidsonderzoek & Loopbaanadvisering

Het succes van een onderneming hangt steeds meer af van de kwaliteit van de mensen die men in huis heeft. Inzicht in de kwaliteiten van uw huidig of toekomstig personeel, kan uiteindelijk de efficiŽntie van uw bedrijf in positieve zin beÔnvloeden.

Deze dienstverlening is voornamelijk interessant als ondersteuning van uw personeelsbeheersbeleid en bij uitbreidingsstrategieŽn.

Het doel

Een geschiktheidsonderzoek geeft antwoord op de vraag of de betrokkene voldoende slagingskansen heeft voor de vacante functie.
Het loopbaanonderzoek is bedoeld ter bepaling van het potentieel van de betrokkene.

Uitgangspunten

Voorafgaand aan het onderzoek dient in een inventarisatiegesprek met de opdrachtgever en/of de kandidaat de vraagstelling helder te worden, zodat het juiste psychodiagnostisch instrumentarium samengesteld kan worden.

Onze werkwijze

Bij een geschiktheidsonderzoek brengen wij aan de hand van een functieanalyse in kaart wat u van een (potentiŽle) medewerker kunt verwachten en waar eventuele beperkingen kunnen liggen. Dit gebeurt meestal aan de hand van een beschrijving van de persoonskenmerken en de capaciteiten.
Het instrumentarium welk ingezet wordt voor een loopbaanonderzoek geeft antwoord op vragen zoals: wat zijn de competenties van de kandidaat, welke functiemogelijkheden zijn voor de (nabije) toekomst reŽel en welke randvoorwaarden horen hierbij, waar behoren uitdagingen te liggen en waar zijn beperkingen te verwachten?

Voordelen

Onafhankelijkheid en objectiviteit van onze adviseur.
Heldere en handzame rapportage.