Coaching & Training

Iedere onderneming ziet graag haar bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd. Een kritische factor hierbij is dat de betreffende ondernemingsvisie tot op operationeel niveau bekend en begrepen moet zijn. Met andere woorden: er moet een brug geslagen zijn tussen het organisatiebelang en het belang van de individuele medewerker. Dit kan niet zonder 'communicatie'. Binnen een organisatie speelt zich communicatie af binnen vaste structuren en op bilateraal niveau. Communicatie be´nvloedt de werkprocessen en/of de werkverhoudingen in positieve of negatieve zin.

Het doel

van deze dienstverlening is er uiteindelijk op gericht het functioneren van medewerkers en de vitaliteit van de organisatie te verbeteren.

Uitgangspunten

ten behoeve van een structurele verbetering zijn: vertrouwelijkheid en openheid. Resultaten in communicatie-/coachingstrajecten kunnen alleen geboekt worden indien deelnemers zich kwetsbaar durven opstellen en dat zal alleen gebeuren indien men zich veilig voelt.

Onze werkwijze

In een inventarisatiegesprek zal de probleemstelling helder moeten worden. Deze inventarisatie zal bij voorkeur geschieden met opdrachtgever en alle belanghebbenden binnen de organisatie. Daarna kunnen een aantal fases van onze dienstverlening aan de orde komen; fases die betrekking hebben op communicatiestructuren en/of coaching, zoals:

  • introductie van of coaching bij functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • introductie van of coaching bij werkoverleg;
  • teamchoaching;
  • individuele (personal) coaching;
  • sociale vaardigheidstrainingen;
  • training communicatie op de werkvloer (tot en met middenkader)/professioneel communiceren (afgestemd op hoger kader).

Voordelen

Pragmatische werkwijze waarin een balans gezocht wordt tussen het individu en de organisatie(belangen). Medewerkers die in de toekomst pro-actiever en zelfbewuster inspelen op processen.