Aanwezigheidsbevordering & Re´ntegratie

Ondernemen betekent veelal werken met mensen. Personeel dat werkt in een gezonde en prettige werkomgeving, zal beter gemotiveerd zijn en een hoge mate van productiviteit tonen, waarbij ziekteverzuim minimaal zal zijn. Desondanks zullen er situaties zijn waarbij medewerkers hun werk met tegenzin doen of ziek worden. Ziekteverzuim brengt niet alleen negatieve gevolgen voor de operationele uitvoering van het productieproces met zich mee. De werkgever zelf dient ook intensiever met verzuimmanagement om te gaan, gebaseerd op steeds meer wettelijke regels en eisen.

Voor een werkgever kan in het kort geconstateerd worden dat een goede invulling van de aanwezigheidsbevordering en het re´ntegratiebeleid betekent een maximale score met minimale inspanning. Werkgevers die dit onderkennen zullen maximaal profijt bij deze dienstverlening hebben, waarbij wij adviseren over en ondersteunen in het te voeren verzuim- en re´ntegratiebeleid.

Het doel

Deze dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op het ontdekken en voorkomen van oorzaken die leiden tot verzuim binnen de organisatie, waardoor terugkeer in het arbeidsproces wordt bevorderd en hernieuwd ziekteverzuim zoveel mogelijk wordt voorkomen. Niet te onderschatten is de zeer waardevolle bijdrage die ervaren werknemers kunnen hebben bij de uitvoering van het Arbobeleid.

Uitgangspunten

Onze consultant beoordeelt in eerste instantie in hoeverre werkgever en werknemer de situatie zelf kunnen aanpakken.

Onze werkwijze

Afhankelijk van de problematiek en de mate van behoefte aan begeleiding, zal onze consultant een advies formuleren en de wijze van uitvoering bepalen.

Voordelen

Onafhankelijke begeleiding met concrete oplossingen. Kostenbesparing. Meer arbeidsvreugde bij medewerkers.