Conflictbemiddeling (Mediation)

Waar meerdere personen van elkaar afhankelijk zijn (relatie) kunnen vroeger of later de (zakelijke) belangen haaks op elkaar staan. In zo'n situatie willen partijen eigenlijk maar één ding: zo snel mogelijk een oplossing vinden waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

Een manier om een geschil op te lossen waar partijen zelf niet meer uitkomen, is een oplossing via de rechter, een schikking of arbitrage. Hierbij geven mensen echter de zaak uit handen en hebben weinig invloed op het resultaat.

Steeds vaker wordt gekozen voor conflictbemiddeling (mediation). Voor vrijwel ieder geschil bestaat een constructieve, op de toekomst gerichte oplossing, die echter door de betrokken partijen niet wordt gezien. De hulp van een neutrale bemiddelaar kan daarin verandering brengen.

Het doel

van dit traject is om in een snelle, flexibele, informele procedure een conflict met de wederpartij samen op te lossen in een of meerdere gesprekken en de verstoorde relatie te herstellen tot een niveau van onderhandelingspartner. Dat dient uiteindelijk een win-win situatie op te leveren.

Uitgangspunten

ten behoeve van een succesvol traject zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Deelname aan het proces is vrijwillig edoch niet vrijblijvend. Partijen dienen zich in het proces actief op te stellen en naar (creatieve) oplossingen mee te zoeken.

Onze werkwijze

Deelnemers verbinden zich voorafgaand tot geheimhouding. Aan het begin van het proces wordt een "mediation-overeenkomst" gesloten: een afspraak tussen partijen en de bemiddelaar om te trachten het geschil op te lossen middels mediation. Op onafhankelijke en onpartijdige wijze stimuleert de bemiddelaar het proces waarbij de belangen van de partijen centraal staan en niet de ingenomen standpunten. Het is niet de bemiddelaar maar de partijen zelf die bepalen hoe de oplossing eruit ziet. Deze oplossing wordt uiteindelijk in een overeenkomst vastgelegd waarmee het traject dan ook eindigt.

Voordelen

Vertrouwelijkheid. Geen onnodige beschadiging van relaties en hoge acceptatiegraad door actieve bijdrage van partijen in het resultaat. Snel en efficiënt traject waardoor kostenbesparing optreedt.