Bedrijfsoptimalisatie

Iedere organisatie is uniek door haar samenstelling/bundeling van mensen, die ieder vanuit hun rol binnen die organisatie opereren en desondanks hetzelfde doel nastreven. Dit maakt een organisatie een complexe omgeving en de besturing ervan vergt veel.
Intern is de complexiteit vaak gelegen in het werken met mensen. Onafhankelijk van de in te kleden functie heeft ieder persoon zijn eigen persoonlijkheid, opvattingen, kennis, vaardigheden en ervaring. Daarnaast is door de jaren heen het niveau van de medewerkers gestegen en zo ook de mondigheid. Extern wordt de markt steeds breder en sneller en de wettelijke regelgeving complexer.
Allemaal factoren die het rendement van uw organisatie beÔnvloeden.

Het doel

van deze dienstverlening is de efficiŽntie en effectiviteit van uw organisatie te optimaliseren en een managementbeheerssysteem aan te reiken ter ondersteuning voor de besturing van uw organisatie.

Uitgangspunten

voor een succesvolle structurele verbetering is het bewustzijn binnen alle niveaus van de organisatie dat optimalisatie van effectiviteit en efficiŽntie ertoe bijdraagt dat de arbeidsvreugde stijgt, het verzuim daalt, personeelsverloop daalt, prestaties stijgen, kwaliteit dienstverlening stijgt, kostprijs daalt waardoor doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau beter behaald kunnen worden en het ondernemersrisico beter beheersbaar wordt.

Onze werkwijze

bestaat uit een aantal stappen waarbij altijd begonnen wordt met een grondige analyse van de bestaande organisatiestructuur en werkprocessen. Aan de hand van het kritisch bekijken hiervan worden knel-/verbeterpunten in kaart gebracht. Afhankelijk van uw vraagstelling kan vervolgens middels een projectvoorstel verbetervoorstellen besproken, geÔmplementeerd en gecoacht worden. Het eindresultaat kan het aandragen van een (vernieuwd) managementbeheerssysteem zijn, waarbij u inzicht heeft in alle activiteiten en processen in uw organisatie.

Voordelen

Een door de gehele organisatie gedragen managementbeheerssysteem. Een doorzichtige organisatiestructuur. Onafhankelijke en deskundige begeleiding.