Sociaal Juridisch Advies

Onderdeel van het huidige ondernemerschap is het voeren van een professioneel Personeelsbeleid. Vaak wordt dit echter door de dagelijkse gang van zaken ondergesneeuwd en komt de aandacht pas als het te laat is, bijvoorbeeld wanneer een medewerker ontslagen dient te worden. Alleen al het arbeidsrecht is gedurende de jaren ingrijpend gewijzigd en heeft zich ontwikkeld tot een zeer ingewikkeld en uitgebreid rechtsgebied dat continu aan wijzigingen onderhevig is.

Het doel

van deze dienstverlening is het ondersteunen, completeren en optimaliseren van het actuele Personeelsbeleid binnen de op dat moment geldende bepalingen in de wet, CAO's, enz. Fouten op dit vlak kosten vaak handen vol geld.

Uitgangspunten

Onze advisering is in eerste instantie erop gericht een balans te vinden tussen flexibel ondernemerschap en goed werkgeverschap ten aanzien van de factor Arbeid.

Onze werkwijze

Sociaal juridische advisering koppelen wij aan de indeling in-, door- en uitstroom van personeel. Alle fases omvatten een gevarieerd scala aan onderwerpen waarbij veel arbeidsrechtelijke kennis en inzicht in het sociale verzekeringsstelsel komt kijken. Onze expertise wordt ingezet op bijvoorbeeld:

  • het opstellen/beoordelen van diverse vormen van arbeidsovereenkomsten;
  • het adviseren, begeleiden en uitvoeren van ontslagvergunningsprocedures bij het UWV en ontbindingsprocedures bij de Kantonrechter;
  • het opstellen en beoordelen van (huishoudelijke) reglementen;
  • het adviseren/beoordelen van regelingen ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • het adviseren en begeleiden van geschillen inzake beloningen, CAO-toepassingen, enz.;
  • het adviseren en begeleiden in vraagstukken op het gebied van ZW-, WAO- of WW;
  • het begeleiden van reorganisaties, overnames.

Voordelen

'Bijdetijds' maatwerkadvies.
Brede advisering gebaseerd op minimaal 20 jaar ervaring.